گیاهان پیروز شدن کلزا

 • گیاهان طلایی کلزابررسی میزان سرب و کادمیوم در گیاه کلزا و گلرنگ اطراف

  کلزا گیاهان طلایی محصول قبلی از نظر انتقال بیماری ، بجا گذاشتن بقایای گیاهی بر سبز شدن ورویش بوته های كلزا تاثیر می گذارد بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات و ژنتیک و کشت بافت گیاهان 18 اصفهان خبرگزاری مهر محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت میزان آلودگی به سرب و کادمیوم در گیاهان کلزا و گلرنگ مزارع اطراف کارخانه ذوب آهن اصفهان در مقایسه با آلودگی روغن استخراج شده از آنها در دانشکده

  اطلاعات بیشتر
 • علائم کمبود عناصر غذایی در گیاه کلزا زراعت و اصلاح نباتاتبررسی فواید کشت کلزا و وضعیت تولید این دانه روغنی در گیلان

  پتاسیم برگها به رنگ سبز تیره درآمده و حواشی برگ و سطح بین رگبرگها سوختگی موضعی را نشان می دهند نیاز کلزا به پتاسیم بسیار بالا بوده و بیشترین مقدار جذب پتاسیم در مرحله طویل شدن ساقه می باشدمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه کشت کلزا سبب افزایش توان غذایی خاک هم می شود گفت کشت این دانه روغنی در نیمه دوم سال، ازشسته شدن خاک با بارانهای شدید می

  اطلاعات بیشتر
 • شناسایی عوامل بیماری زای قارچی ریشه و طوقه گیاه چه کلزا در علم کشاورزی خواص دارویی کشت گیاهان و قارچ اکــولــوژی

  با توجه به یافته های این پژوهش و محرز شدن آلودگی وسیع ریشه کلزا به solani r پیشنهاد می شود در تحقیقی دیگر گروه آناستوموزی این جدایه ها مورد بررسی قرار گیردکمبود رطوبت سبب کوتاه شدن عمرگیاه کلزا وکاهش تولید ماده خشک و بازدهی محصول کم می شود تحقیقات نشان داده است که آبیاری از مرحله ساقه رفتن تا گل دهی از نقطه نظر سطح برگ حائز اهمیت می باشد و حساس

  اطلاعات بیشتر
 • کشت آزمایشات کلزا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله کشت میکروسپور و تولید گیاهان هاپلوئید در ارقام مختلف کلزا

  مجله ترویجی گیاهان دانه روغنی کشت آزمایشات کلزا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان ، کارشناسان و همکاران پروژه های دانه 173 های روغنی و با توجه به مساعد شدن هوا و بارندگی 173 های اخیر کشت میکروسپور و تولید گیاهان هاپلوئید در ارقام مختلف کلزا Brassica napus مقاله 7، دوره 36، شماره 2 شماره پیاپی ، اردیبهشت اصل مقاله K نویسندگان

  اطلاعات بیشتر
 • اثر بقایای گیاهان پوششی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی کلزا

  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بقایای گیاهان پوششی زمستانه بر سرعت سبز شدن سیب 173 زمینی و درصد کربن آلی، وزن مخصوص ظاهری و دمای خاک در سال زراعی 88 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در قالب طرح بلوک 173 های دانه روغنی کلزا از سال های گذشته واردکشور شده است که در سال که سال پایه کشت کلزا می باشد 5/94 هکتارکلزا در ایران کشت شدکه در این سال حدود 2/51 تن کلزا تولید شد با تحقیقات متعددی که روی این محصول

  اطلاعات بیشتر
 • علوفه کلزا در تغذیه دامانتقال ژن لوسیفراز از حشره شبتاب به گیاه کلزا

  کلزا و خردل قهوه ای یا زرد آسیایی می توانند در برنامه تغذیه دام ها وارد شوند اما در زمینه مصرف آنها باید احتیاط هایی صورت گیرد این گیاهان می توانند غذای خوش طعمی برای دامها مخصوصاً گاوها باشند نتایج تحقیق پژوهشگران گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به منظور بررسی انتقال ژن لوسیفراز حشره شب تاب به گیاه کلزا، وجود این ژن را در گیاهان تراریخت تایید کرد

  اطلاعات بیشتر
 • وبلاگ دکتر حمید جبّاری کلزاگیاهان روغنی 2

  آفات گیاهان اخیراً میزان خسارت پرندگان بخصوص چکاوک ها به مزارع کلزا از زمان سببز شدن تا سپری شدن رشد رویشی افزایش یافته است که حتی در برخی موارد این میزان خسارت بسیار چشمگیر می باشد از این لطفا برای هرچه بهتر شدن وبلاگ ما نظر بدهید باما در ارتباط باشید گیاهان روغنی گیاهان روغنی 2 سیستان کشت سیستان کشت کلزا منبع روغن خوراکی

  اطلاعات بیشتر
 • اصلاح و تولید گیاه دانه روغنی کاملینا انتقال ژن بتا 1و3 گلوکاناز از به

  با انجام این طرح به تمام موارد فوق پاسخ خواهد داد با توجه به مصرف بالای آب در گیاهان روغنی موجود کشور مانند کلزا و سویا ضرورت دارد تا گیاهی روغنی با مصرف آب کم معرفی گردد تا جایگزین شودکلزا به عنوان یکی از محصولات مهم زراعی نسبت به بسیاری از قارچهای بیماری زا حساس می باشد یکی از روشهای ممانعت از نفوذ قارچهای بیماری زا به درون گیاهان، استفاده از آنزیمهای هیدرولازی نظیر گلوکانازها می باشد که باعث

  اطلاعات بیشتر
 • 18 گیاه مقاوم به گرما برای فصل تابستان چیدانهنکات فنی در زراعت کلزا زراعت گیاهان صنعتی

  گیاهان خانگی هر فصلی گیاهان مربوط به خودش را دارد، گیاهانی که با شرایط آب و هوایی آن فصل سازگار هستند فصل تابستان یکی از سخت ترین فصل ها برای نگه داری از گل و گیاه است، بنابر این اگر قصد دارید که گیاهی تهیه کنید که در نکات فنی در زراعت کلزا زراعت گیاهان صنعتی ۱ شخم در کشت کلزا تناوب با غلات پائیزه جهت تهیه زمین شخم عمیق لازم است عمق این شخم نباید از عمق خاک زراعی

  اطلاعات بیشتر
 • انتقال ژن لوسیفراز از حشره شبتاب به گیاه کلزاگیاهان طلایی کلزا

  نتایج تحقیق پژوهشگران گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به منظور بررسی انتقال ژن لوسیفراز حشره شب تاب به گیاه کلزا، وجود این ژن را در گیاهان تراریخت تایید کردکلزا گیاهان طلایی محصول قبلی از نظر انتقال بیماری ، بجا گذاشتن بقایای گیاهی بر سبز شدن ورویش بوته های كلزا تاثیر می گذارد بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات و ژنتیک و کشت بافت گیاهان 18

  اطلاعات بیشتر
 • انتقال ژن لوسیفراز از حشره شبتاب به گیاه کلزابررسی توزیع جغرافیایی بارندگی و دمای بهینه در مرحله کاشت

  نتایج تحقیق پژوهشگران گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به منظور بررسی انتقال ژن لوسیفراز حشره شب تاب به گیاه کلزا، وجود این ژن را در گیاهان تراریخت تایید کردشناخت چگونگی توزیع جغرافیایی بارندگی و دمای بهینه و در نتیجه استفاده کارآمدتر و تطابق بیشتر این منابع حین عملیات کاشت، جوانه 172 زنی و سبز شدن گیاهان زراعی، لازمه هرگونه عملیات زراعی می 172 باشد

  اطلاعات بیشتر
 • علائم کمبود عناصر مختلف در گیاه زراعی کلزازراعت کلزا و آماده سازی زمین

  شناساندن علائم کمبود عناصر در گیاهان مختلف بخش مهمی از فعالیت این وبلاگ می باشد در همین راستا در این بخش علائم کمبود عناصر مختلف در گیاه کلزا با کار گروهیانتخاب مزرعه در انواع بافت خاک کلزا را می کارند اما بهترین بافت برای رویش بهتر کلزا، بافت متوسط می باشددر خاک های سبک کلزا دچار کمبود آب و عناصر غذایی می شود و در خاک سنگین رشد و گسترش ریشه کاهش می یابد و در این نوع خاک

  اطلاعات بیشتر